Phuong thuc thanh toan - Phương thức thanh toán của Heaven Riverview

Phương thức thanh toán mới của dự án căn hộ Heaven Riverview quận 8

 

Phương thức thanh toán chuẩn.

Phương thức thanh toán áp dụng từ ngày 1 tháng 10 năm 2016

TT Nội dung Tỷ lệ Ghi chú
1 Đặt cọc   20 triệu
2 Ký hợp đồng cọc (bổ sung cọc)   80 triệu
3 Ký hợp đồng mua bán 20% bao gồm tiền cọc
4 Đợt 3 10% cách đợt 2: 2 tháng
5 Đợt 4 10% cách đợt 2: 4 tháng
6 Đợt 5 10% cách đợt 2: 6 tháng
7 Đợt 6 10% cách đợt 2: 8 tháng
8 Đợt 6 10% cách đợt 2: 10 tháng
9 Đợt 7 (phí bảo trì 2%) 28% Nhận nhà
10 Đợt 8 2% Nhận sổ hồng
  Tổng cộng 100%  

 

Phương thức thanh toán góp 1%/tháng.

Đợt Thời hạn thanh toán Tỷ lệ %
  Đặt cọc 20 triệu – 7 ngày ký HĐ  
Đợt 1 Ký hợp dồng mua bán 30%
Đợt 2 Cách đợt 1 : 1 tháng 1%
Đợt 3 Cách đợt 1 : 2 tháng 1%
Đợt 4 Cách đợt 1 : 3 tháng 1%
Đợt 5 Cách đợt 1 : 4 tháng 1%
Đợt 6 Cách đợt 1 : 5 tháng 1%
Đợt 7 Cách đợt 1 : 6 tháng 1%
Đợt 8 Cách đợt 1 : 7 tháng 1%
Đợt 9 Cách đợt 1 : 8 tháng 1%
Đợt 10 Cách đợt 1 : 9 tháng 1%
Đợt 11 Cách đợt 1 : 10 tháng 1%
Đợt 12 Cách đợt 1 : 11 tháng 1%
Đợt 13 Cách đợt 1 : 12 tháng 1%
Đợt 14 Bàn giao nhà (2% phí bảo trì) 56%
Đợt 15 Bàn giao sổ hồng 2%
  Tổng cộng 100%

 

Phương thức thanh toán 2 (chiết khấu 2%)

Đợt Thời hạn thanh toán Tỷ lệ
  Đặt cọc 20 triệu – 7 ngày ký HĐ  
Đợt 1 Ký hợp dồng mua bán 50%
Đợt 2 Cách đợt 1 : 2 tháng 10%
Đợt 3 Cách đợt 1 : 4 tháng 10%
Đợt 4 Bàn giao nhà (2% phí bảo trì) 28%
Đợt 5 Bàn giao sổ hồng 2%
  Tổng cộng 100%

 
phương thức thanh toán của heaven rất linh hoạt
Căn hộ Heaven Riverview có phương thức thanh toán nhẹ nhàng chỉ 1%/tháng

 

Phương thức thanh toán 3 (chiết khấu 2,5%)

Đợt Thời hạn thanh toán Tỷ lệ
  Đặt cọc 20 triệu – 7 ngày ký HĐ  
Đợt 1 Ký hợp dồng mua bán 70%
Đợt 2 Bàn giao nhà (2% phí bảo trì) 28%
Đợt 3 Bàn giao sổ hồng 2%
  Tổng cộng 100%

 

Phương thức thanh toán 4 (chiết khấu 5%)

Đợt Thời hạn thanh toán Tỷ lệ
  Đặt cọc 20 triệu – 7 ngày ký HĐ  
Đợt 1 Ký hợp dồng mua bán 98%
Đợt 2 Bàn giao nhà (2% phí bảo trì)  
Đợt 3 Bàn giao sổ hồng 2%
  Tổng cộng 100%

 

Hãy nhanh tay gọi điện ngay hôm nay

0909.429.499 – 09.6688.1617