TÂN BỬU RESIDENCE - Cập nhật tiến độ xây dựng dự án

Tân Bửu Residence - Cập nhật tiến độ thi công dự án, quý khách mua nhà tại dự án có thể yên tâm có thể xem đầy đủ và chi tiết các công đoạn thi công dự án Tân Bửu Residence mà không cần trực tiếp đến công trình.

Dưới đây là tiến độ thi công xây dựng công trình tại dự án Tân Bửu Residence được Phú Gia Land cập nhật theo ngày thi công hoặc theo từng giai đoạn như sau:

 

Cập nhật tiến độ thi công dự án Tân Bửu Residence ngày đầu tiên (lễ động thổ) ngày 22/11/2018

Cập nhật tiến độ thi công dự án Tân Bửu Residence ngày đầu tiên

Cập nhật tiến độ thi công dự án Tân Bửu Residence ngày đầu tiên

Cập nhật tiến độ thi công dự án Tân Bửu Residence ngày đầu tiên

Cập nhật tiến độ thi công dự án Tân Bửu Residence ngày đầu tiên

Cập nhật tiến độ thi công dự án Tân Bửu Residence ngày đầu tiên

Cập nhật tiến độ thi công dự án Tân Bửu Residence ngày đầu tiên

 

Cập nhật tiến độ thi công dự án Tân Bửu Residence ngày 26/11/2018

Cập nhật tiến độ thi công dự án Tân Bửu Residence ngày 26/11/2018

Cập nhật tiến độ thi công dự án Tân Bửu Residence ngày 26/11/2018

Cập nhật tiến độ thi công dự án Tân Bửu Residence ngày 26/11/2018

Cập nhật tiến độ thi công dự án Tân Bửu Residence ngày 26/11/2018Cập nhật tiến độ thi công dự án Tân Bửu Residence ngày 26/11/2018

 

Cập nhật tiến độ thi công dự án Tân Bửu Residence ngày 27/11/2018

Cập nhật tiến độ thi công dự án Tân Bửu Residence ngày 27/11/2018

Cập nhật tiến độ thi công dự án Tân Bửu Residence ngày 27/11/2018

Cập nhật tiến độ thi công dự án Tân Bửu Residence ngày 27/11/2018

 

Cập nhật tiến độ thi công dự án Tân Bửu Residence ngày 28/11/2018

Cập nhật tiến độ thi công dự án Tân Bửu Residence ngày 28/11/2018

Cập nhật tiến độ thi công dự án Tân Bửu Residence ngày 28/11/2018

Cập nhật tiến độ thi công dự án Tân Bửu Residence ngày 28/11/2018

Cập nhật tiến độ thi công dự án Tân Bửu Residence ngày 28/11/2018

 

Cập nhật tiến độ thi công dự án Tân Bửu Residence ngày 23/12/2018

Cập nhật tiến độ thi công dự án Tân Bửu Residence ngày 23/12/2018

Ngày 23/12/2018, Phú Gia Land tiếp tục cập nhật tiến độ thi công dự án Tân Bửu Residence - Đã hoàn thành móng và đà kiềng dãy 14 căn đầu tiên

 

Cập nhật tiến độ thi công dự án Tân Bửu Residence ngày 23/12/2018

Ghi nhận tại công trường, sắt sử dụng cho đà kiềng là sắt phi 16, kích thước đà kiềng là 25 cm x 40 cm

 

Cập nhật tiến độ thi công dự án Tân Bửu Residence ngày 23/12/2018

Sắt sử dụng cho cột là sắt phi 14, kích thước cột là 20 cm x 20 cm

 

Cập nhật tiến độ thi công dự án Tân Bửu Residence ngày 23/12/2018

Khuôn đà kiềng đã hoàn thành, chuẩn bị đỗ bê tông

 

Cập nhật tiến độ thi công dự án Tân Bửu Residence ngày 23/12/2018

Đỗ bê tông cho đà kiềng mác 250

 

Cập nhật tiến độ thi công dự án Tân Bửu Residence ngày 23/12/2018

Công nhân đang thi công đà kiềng tại dự án

Cập nhật tiến độ thi công dự án Tân Bửu Residence ngày 24/12/2018

Cập nhật tiến độ thi công dự án Tân Bửu Residence ngày 24/12/2018

Sau khi đúc xong phần móng và đà kiềng, Công nhân đang thi công cột tầng 1 tại dự án Tân Bửu Residence

 

Cập nhật tiến độ thi công dự án Tân Bửu Residence ngày 24/12/2018

Sau khi đúc xong phần móng và đà kiềng, Công nhân đang thi công cột tầng 1 tại dự án Tân Bửu Residence

 

Cập nhật tiến độ thi công dự án Tân Bửu Residence ngày 29/12/2018

Cập nhật tiến độ thi công dự án Tân Bửu Residence ngày 29/12/2018

Cập nhật tại dự án Tân Bửu Residence ngày 29/12/2018, công nhân đã thi công xong phần cột tại tầng trệt, đang tiếp tục xây tường bao cho căn số 13 và 14

 

Cập nhật tiến độ thi công dự án Tân Bửu Residence ngày 29/12/2018

Cập nhật tại dự án Tân Bửu Residence ngày 29/12/2018, công nhân đã thi công xong phần cột tại tầng trệt, đang tiếp tục xây tường bao cho căn số 13 và 14

 

Cập nhật tiến độ thi công dự án Tân Bửu Residence ngày 31/12/2018

Cập nhật tiến độ thi công dự án Tân Bửu Residence ngày 31/12/2018

Cập nhật tại dự án Tân Bửu Residence ngày 31/12/2018, công nhân đã xây xong tường bao cho căn số 13 và 14

 

Cập nhật tiến độ thi công dự án Tân Bửu Residence ngày 31/12/2018

Cập nhật tại dự án Tân Bửu Residence ngày 31/12/2018, công nhân đã xây xong tường bao cho căn số 13 và 14

 

Cập nhật tiến độ thi công dự án Tân Bửu Residence ngày 31/12/2018

Cập nhật tại dự án Tân Bửu Residence ngày 31/12/2018, công nhân tiếp tục đỗ đà kiềng cho sàn tầng 1

 

Cập nhật tiến độ thi công dự án Tân Bửu Residence ngày 01/01/2019 Đầu năm mới

Video công nhân đang thi công đà kiềng sàn tầng 1

Cập nhật tiến độ thi công dự án Tân Bửu Residence ngày 04/01/2019

Cập nhật tiến độ thi công dự án Tân Bửu Residence ngày 04-01-2019

Cập nhật tại dự án Tân Bửu Residence ngày 04/01/2019, công nhân thi công cầu thang

 

Cập nhật tiến độ thi công dự án Tân Bửu Residence ngày 04-01-2019

Cập nhật tại dự án Tân Bửu Residence ngày 04/01/2019, gát xà gồ (50mm x 100 mm, độ dày 14 ly)

 

 

Cập nhật tiến độ thi công dự án Tân Bửu Residence ngày 04-01-2019

Cập nhật tại dự án Tân Bửu Residence ngày 31/12/2018, gát xà gồ (50mm x 100 mm, độ dày 14 ly)

 

Cập nhật tiến độ thi công dự án Tân Bửu Residence ngày 05/01/2019

 

Cập nhật tiến độ thi công dự án Tân Bửu Residence ngày 05-01-2019

Cập nhật tại dự án Tân Bửu Residence ngày 5/01/2019, thi khoan bắt ốc tol vào xa gồ chuẩn bị đỗ sàn tầng 1

 

 

Cập nhật tiến độ thi công dự án Tân Bửu Residence ngày 05-01-2019

Cập nhật tại dự án Tân Bửu Residence ngày 5/01/2019, công nhân đang xây tường bao nhà vệ sinh

 

 

Cập nhật tiến độ thi công dự án Tân Bửu Residence ngày 05-01-2019

Cập nhật tại dự án Tân Bửu Residence ngày 5/01/2019, cầu thang đã xây xong phần thô

 

 

Cập nhật tiến độ thi công dự án Tân Bửu Residence ngày 05-01-2019

Cập nhật tại dự án Tân Bửu Residence ngày 5/01/2019, công nhân đang xây tường bao nhà vệ sinh tầng trệt

 

Cập nhật tiến độ thi công dự án Tân Bửu Residence ngày 07/01/2019

Cập nhật tiến độ thi công dự án Tân Bửu Residence ngày 07-01-2019

Cập nhật tại dự án Tân Bửu Residence ngày 7/01/2019, công nhân đang rãi lưới thép 20cm x 20cm phi 6 chuẩn bị đỗ be tông sàn tầng 1

 

Cập nhật tiến độ thi công dự án Tân Bửu Residence ngày 08/01/2019

Video công nhân đang thi công đỗ bê tông sàn tầng 1

 

Cập nhật tiến độ thi công dự án Tân Bửu Residence ngày (đang cập nhật...)