Trang chủ Tuyển dụng
 • PHÚ GIA LAND TUYỂN DỤNG >>> SINH VIÊN THỰC TẬP

  - Sinh viên thực tập: không giới hạn số lượng.

  - Hình thức tuyển dụng: thực tập nếu hoàn thành tốt sẽ được xét tuyển lên nhân viên chính thức.

  - Lương cơ bản: thỏa thuận + 20-30 triệu/giao dịch.

  - Tuổi từ: 24 trở lên.

  Xem tiếp...
 • PHÚ GIA LAND TUYỂN DỤNG >>> TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

  - Trưởng phòng Kinh doanh: 02.

  - Hình thức tuyển dụng: Nhân viên chính thức.

  - Lương cơ bản: 10.000.000 đồng/tháng + Hoa hồng cao.

  - Tuổi từ: 26 - 35, có từ 1 năm kinh nghiệm trở lên (Vị trí tương đương ít nhất 6 tháng)

  Xem tiếp...
 • PHÚ GIA LAND TUYỂN DỤNG >>> TRƯỞNG NHÓM KINH DOANH

  - Trưởng nhóm Kinh doanh: 04.

  - Hình thức tuyển dụng: Nhân viên chính thức.

  - Lương cơ bản: 7.000.000 đồng/tháng + Hoa hồng cao.

  - Tuổi từ: 26 - 35, có dưới 1 năm kinh nghiệm (Vị trí tương đương ít nhất 3 tháng)

  Xem tiếp...
 • PHÚ GIA LAND TUYỂN DỤNG >>> NHÂN VIÊN KINH DOANH

  - Nhân viên Kinh doanh: 30.

  - Hình thức tuyển dụng: Nhân viên chính thức.

  - Lương cơ bản: 5.000.000 đồng/tháng + Hoa hồng cao.

  - Tuổi từ: 22 - 30, ưu tiên có kinh nghiệm (Nễu chưa có kinh nghiệm sẽ được hỗ trợ đào tạo miễn phí)

  Xem tiếp...
 • PHÚ GIA LAND TUYỂN DỤNG >>> CỘNG TÁC VIÊN

  - Cộng tác viên Kinh doanh: số lượng không giới hạn.

  - Hình thức tuyển dụng: kinh doanh tự do.

  - Hoa hồng cao, cạnh tranh, hỗ trợ nhiệt tình.

  - Không giới hạn độ tuổi và kinh nghiệm (Nễu chưa có kinh nghiệm sẽ được hỗ trợ đào tạo miễn phí)

  Xem tiếp...